Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng tổ chức cưỡng chế thành công vụ giao tài sản cho người trúng đấu giá

22/06/2021

Ngày 03/11/2020, Chi cục Thi thành án dân sự huyện Yên Dũng tổ chức cưỡng chế bàn giao tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Lùng tại thôn Bảy, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng,...