Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 2019

19/12/2019

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC GIANG
I. LÃNH ĐẠO CỤC
 
 
1. Cục trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần             
- Nơi cư trú: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 06 tháng 9 năm 2002; Ngày chính thức: 06 tháng 9 năm 2003.
- ĐT: 0982.141.837
 

 
 
 
 
 
2. Phó Cục trưởng: Đồng chí Giáp Hoàng Cự
- Nơi cư trú: Xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang .
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22 tháng 4 năm 1983; Ngày chính thức 22 tháng 10 năm 1984.
- ĐT:0204.6286.235

 
 
 
 
3. Phó Cục trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Lan
- Nơi cư trú: Số nhà 130, đường Nguyễn Du, tổ Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày 03 tháng 09 năm 1996, Ngày chính thức: Ngày 03 tháng 09 năm 1997.
- ĐT:0204.6286.235

 
 
 
 
4. Phó Cục trưởng: Đồng chí 
Trần Minh Trọng
- Nơi cư trú: Số nhà 31, ngách 8, ngõ 221, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: 
Cao cấp lý luận chính trị
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/5/2008
- ĐT: 0904.121.528


IICÁC PHÒNG THAM MƯU
1. Văn phòng Cục
    ĐT:  0204.6258.002
- Phó Chánh VP phụ trách: Nguyễn Tuấn Lại
ĐT: 0204. 6284.566
Email: laint.bgg@moj.gov.vn

 
2. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
    ĐT: 0204.6260.859
     
Trưởng phòng: Hà Thị Thái
ĐT: 0968.131.212
Email: thaiht.bgg@moj.gov.vn
Phó trưởng phòng: Thăng Xuân Lâm
ĐT: 0983384929
Email: lamtx.bgg@moj.gov.vn

 
 
3. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
    ĐT: 0204.6260.858

 
- Trưởng phòng: Lưu Thị Nhuận
ĐT: 0982037102
Email: nhuanlt.bgg@moj.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hương
ĐT: 0983350474
Email: huongnv.bgg@moj.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thế Hùng
ĐT: 0982.149.568
Email: hungnt.bgg@moj.gov.vn
4. Phòng Tổ chức cán bộ
    ĐT: 0204.6260.073
Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc Thủy Bình
ĐT: 0986.383.393
Email: binhntnt.bgg@moj.gov.vn
 
III. CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang
   ĐT: 0204.3855.419

Chi cục trưởng: Nguyễn Thành Bắc
ĐT: 0204.3522318
Phó Chi cục trưởng: Phan Thị Việt Hà
ĐT: 0204.3550069
Phó Chi cục trưởng: Phạm Nguyễn Kiên
ĐT: 0204.3541963
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang
    ĐT: 0204.3881.368
  
Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Bốn
ĐT: 0974.042.407
Email: bonnt.bgg@moj.gov.vn

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Lợi
ĐT: 0983.233.747

Email: loinh.bgg@moj.gov.vn
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên
    ĐT: 0204.3574.338
Chi cục trưởng: Đỗ Văn Ngà
ĐT: 0983.110.767
Email: ngadv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Lê Thị Hoàn
ĐT: 0976.498.855
Email: hoanlt.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Hoàng Công Đức
ĐT: 0945.733.656
Email: duchc.bgg@moj.gov.vn

 
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa
    ĐT: 0204.3872.330

 

Phó Chi cục trưởng phụ trách: Lê Việt Quang
ĐT: 0964.192.667
Email: quanglv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Ngô Văn Dũng
ĐT: 0986.969.405
Email: dungnv.bgg@moj.gov.vn

 
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế
    ĐT: 0204.3872.330

 
Chi cục trưởng: Dương Văn Cường
ĐT: 0983987467
Email: cuongnd.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Tiến Lợi
ĐT: 0982.935.978
Email: loint.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Vi Thị Hải Lý
ĐT: 0982935978
Email: lyvth.bgg@moj.gov.vn

 
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên
    ĐT: 0204.3878.290
  
Chi cục trưởng: Giáp Văn Bền
ĐT: 0982.134.667
Email: bengv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Khởi
ĐT: 0948.282.066
Email: khoinv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Hoàng
ĐT: 0984968909
Email: hoangnm.bgg@moj.gov.vn

 
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng  ĐT: 0204.3870.279
 
Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thủy Khơi
ĐT: 0982.762.019
Email: khointt.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Giới
ĐT: 09886.107.245
Email: gioinv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Phi Điệp
ĐT: 0966.2068.080
Email: diepntp.bgg@moj.gov.vn

 
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam
    ĐT: 0204. 3884.343

 
Chi cục trưởng: Nguyễn Duy Tập 
ĐT: 0915.045.569
Email: tapnd.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thành Long
ĐT: 0915.252.656
Email: longnt.bgg@moj.gov.vn

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Dịu
Email: diunt.bgg@moj.gov.vn
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn
    ĐT: 0204.3882.221

 
Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Thơm
ĐT: 0976834799
Email: thomnv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Dương Văn Phúc
ĐT: 0
914834840
Email: phucdv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Thân Văn Tuấn
ĐT: 0989.657.064
Email: tuantv.bgg@moj.gov.vn

 
10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Động
    ĐT: 0204.3886.113

 
Chi cục trưởng: Đoàn Văn Huê
ĐT: 0979.946.459
Email: huedv.bgg@moj.gov.vn
Phó Chi cục trưởng: Vi Văn Lưu
Email: luuvv.bgg@moj.gov.vn