Sign In

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang

30/10/2020

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang
Chiều ngày 30/10/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Đặng Đình Hoan- Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chủ trì hội nghị và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạng Giang.
Năm 2020, kết quả thi hành án dân sự của huyện đạt và vượt chỉ tiêu được giao (cả về số việc và tiền), được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang xếp  hạng A (hạng xuất sắc) và xếp thứ 2 toàn tỉnh. Cụ thể:
Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 1.174 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 1.577 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 401 việc; Số thụ lý mới là 1.176 việc,  tăng 49 việc (tăng 4,3% so với năm 2019); Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.088 việc, tăng 72 việc (tăng 7,1%) so với năm 2019; đạt tỉ lệ 82,7% (tăng 1,7%) so với năm 2019. Vượt 2,7 % so với chỉ tiêu của Cục giao; Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 266 việc. Số việc chuyển kỳ sau 465 việc, tăng 58 việc (tăng 14,3%) so với năm 2019.
- Về tiền: Tổng số giải quyết là 121.250.291.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 65.691.661.000 đồng; Số thụ lý mới là 55.558.630.000 đồng, giảm 27.979.241.000 đồng (giảm 33,5%) so với năm 2019; Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 39.236.932.000 đồng, tăng 6.991.548.000 đồng (tăng 22%) so với năm 2019; đạt tỉ lệ 56,2% (tăng 15,2%) so với năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Cục giao là 18,2%; Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 6.808.364.000 đồng; Số tiền chuyển kỳ sau 80.323.536.000 đồng, tăng 14.159.877.000 (tăng 21%) so với năm 2019.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Đình Hoan- chủ tịch UBND huyện Lạng Giang yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang trong năm 2021, tiếp tục phát huy tốt công tác tham mưu cho liên ngành; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài và các vụ việc có điều kiện thi hành. Đồng thời kiện toàn công tác cán bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong công tác tổ chức thi hành án dân sự.
Tại hội nghị có 10 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích tốt trong công tác thi hành án dân sự năm 2020. 
Thay mặt tập thể công chức, người lao động có liên quan đến công tác Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Thị Bốn- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang đã hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực hơn nữa phát huy những thành quả đã đạt được với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021./.
Giáp Hoàng Phú- CCTHADS huyện Lạng Giang

Các tin đã đưa ngày: