Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

22/03/2021

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng ngày 22/3/2021, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Trong năm vừa qua, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tiếp tục được duy trì nề nếp, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS. Trong năm 2020, các mặt công tác THADS đều đạt những kết quả tích cực, cụ thể: (i) Việc phối kết hợp giữa các ngành trong công tác THADS đang dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực, các cơ quan THADS đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS, từng bước đổi mới hoạt động; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; (ii) Các văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án được ban hành kịp thời; (iii) Các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo; (iv) Đội ngũ chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án từng bước được tăng cường, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị được nâng cao; (v) Kết quả thi hành xong đạt tỷ lệ 83,46% về việc và 41,42% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao 3,46% về việc, 3,42% về tiền (tăng về tỷ lệ so với năm 2019)…


Đ/c Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân và đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác THADS.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Sơn khẳng định trong năm vừa qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, 100% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cơ quan THADS tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp trong việc chỉ đạo công tác THADS. Tăng cường nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ trong công tác THADS; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp, đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo THADS; chỉ đạo Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp để giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, vướng mắc./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin đã đưa ngày: