Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 2024

12/03/2024

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC GIANG
I. LÃNH ĐẠO CỤC
 
 
1. Cục trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần              

 
 
 
 
 
2. Phó Cục trưởng: Đồng chí Trần Minh Trọng

 
 
 
 
3. Phó Cục trưởng: Đồng chí Nguyễn Thành Bắc

 
 
 
 
 
4. Phó Cục trưởng: Đồng chí Giáp Văn Bền

IICÁC PHÒNG THAM MƯU
1. Văn phòng Cục
    ĐT:  0204.6258.002
- Chánh VP: Nguyễn Thị Hiên
ĐT: 0204. 6284.566
Email: hiennt.bgg@moj.gov.vn

- Phó Chánh VP: Giáp Thế Anh
 
2. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
    ĐT: 0204.6260.859
     
Trưởng phòng: Phạm Nguyễn Kiên
Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Thu Trang
 
 
3. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
    ĐT: 0204.6260.858

 
- Trưởng phòng: Hà Thị Thái
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thế Hùng
4. Phòng Tổ chức cán bộ
    ĐT: 0204.6260.073
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Thủy Bình
 
III. CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang
   ĐT: 0204.3855.419

Chi cục trưởng: Phan Thị Việt Hà
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Liên
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang
    ĐT: 0204.3881.368
  
Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Bốn
Phó Chi cục trưởng: Bùi Thị Hiền
3. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Việt Yên
    ĐT: 0204.3574.338
Chi cục trưởng: Đỗ Văn Ngà
Phó Chi cục trưởng: Lê Thị Hoàn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Phi Điệp

 
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa
    ĐT: 0204.3872.330

 
Chi cục trưởng: Dương Văn Cường
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Khởi

 
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế
    ĐT: 0204.3872.330

 
Chi cục trưởng: Lê Việt Quang
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Lợi
 
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên
    ĐT: 0204.3878.290
  
Chi cục trưởng: Ngô Văn Dũng
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Hoàng
Phó Chi cục trưởng: Vi Thị Hải Lý
 
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng  ĐT: 0204.3870.279
 
Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Luận
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Giới
Phó Chi cục trưởng: Lưu Ngọc Hùng

 
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam
    ĐT: 0204. 3884.343

 
Chi cục trưởng: Nguyễn Thành Long
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Dịu
Phó Chi cục trưởng: Phạm Văn Tám
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn
    ĐT: 0204.3882.221

 
Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục: Thân Văn Tuấn
Phó Chi cục trưởng: Dương Văn Phúc
 
10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Động
    ĐT: 0204.3886.113

 
Chi cục trưởng: Đoàn Văn Huê
Phó Chi Cục trưởng: Vi Văn Lưu