Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Lục Ngạn

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Lục Ngạn

13/02/2023

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh  những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ của Chấp hành viên mà đặc biệt là tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã triển khai kiểm tra toàn diện tại Chi cục....

Thi hành án dân sự: Xem xét thấu đáo, kịp thời gỡ vướng mắc

29/10/2022

(BGĐT) - Đối với những việc thi hành án dân sự (THADS) đặc biệt khó khăn, phức tạp, Ban chỉ đạo (BCĐ) THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều vào cuộc tích cực, kịp thời đưa ra phương án giải quyết hợp lý, tránh gây dư luận xấu.