Sign In

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hoạt động của Cục

Bắc Giang phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

23/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã ký...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Cục THADS tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất Giải cầu lông truyền thống công chức, viên chức, lao động năm 2023

09/04/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, nhân kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2023), chào mừng Tháng Công nhân năm 2023. Sáng Chủ nhật, ngày 09/4/2023, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang...

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quy hoạch tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ

17/04/2023

Quy hoạch tạo nguồn cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng...

Thi hành án dân sự: Xem xét thấu đáo, kịp thời gỡ vướng mắc

29/10/2022

(BGĐT) - Đối với những việc thi hành án dân sự (THADS) đặc biệt khó khăn, phức tạp, Ban chỉ đạo (BCĐ) THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều vào cuộc tích cực, kịp thời đưa ra phương án giải quyết hợp lý, tránh gây dư luận xấu.