Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Cục THADS tỉnh Bắc Giang giành giải Nhất Giải cầu lông truyền thống công chức, viên chức, lao động năm 2023

09/04/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, nhân kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2023), chào mừng Tháng Công nhân năm 2023. Sáng Chủ nhật, ngày 09/4/2023, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang...

Nghiên cứu trao đổi

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quy hoạch tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ

17/04/2023

Quy hoạch tạo nguồn cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng...

Thông tin khác

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

29/09/2023

ẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh.