Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN

01/07/2015

I. LÃNH ĐẠO CỤC 
1. Cục trưởng 
Ông Dương Văn Cúc
2. Phó Cục trưởng
- Ông Nông Văn Chiến
- Ông Nguyễn Văn Duyệt

II. CÁC TỔ CHỨC THUỘC CỤC
1. Văn phòng
1.1. Chánh văn phòng
Bà Hoàng Thị Phương
1.2. Phó Chánh văn phòng
- Bà Ngô Thị Thiều Hoa
- Bà Trần Thị Vân Anh
1.3. Kế toán trưởng
- Ông Hà Sơn Hải - Kế toán nghiệp vụ
2. Phòng Tổ chức cán bộ
QuyềnTrưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hải
3. Phòng Nghiệp vụ
3.1. Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng: Ông Dương Đức Thanh
3.1. Phó trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Thu Huyền
4. Phòng Kiếm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
4.1. Phó trưởng phòng: Ông Trần Hữu Việt

III. CÁC CHI CỤC THADS TRỰC THUỘC:
1. Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn
2. Chi cục THADS huyện Ba Bể
3. Chi cục THADS huyện Bạch Thông
4. Chi cục THADS huyện Chợ Đồn
5. Chi cục THADS huyện Chợ Mới 
6. Chi cục THADS huyện Na Rì
7. Chi cục THADS huyện Ngân Sơn
8. Chi cục THADS huyện Pác Nặm