Sign In

Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (06/12/2021)

Tài sản đất và tài sản ngắn liền trên đất nhà xây cấp III
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (22/10/2021)

Tài sản thẩm định giá: Xe mô tô, loại xe 02 bánh; nhãn hiệu HONDA; số loại WAVE; màu sơn đen đỏ; dung tích xi lanh 109. Số máy JC52E1196349; số khung RLHJC 528XDY041254. Biển số: 97B1-323.39. Đăng ký lần đầu ngày 18/12/2013. Xe đã qua sử dụng.

Chi cục THADS huyện Na Rì Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án (23/09/2021)

Tài sản thẩm định giá: Xe mô tô, loại xe 02 bánh; nhãn hiệu HONDA; số loại WAVE; màu sơn đen đỏ; dung tích xi lanh 109. Số máy JC52E1196349; số khung RLHJC 528XDY041254. Biển số: 97B1-323.39. Đăng ký lần đầu ngày 18/12/2013. Xe đã qua sử dụng.

Chi cục Thi hành án Chợ Mới Thống báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (06/09/2021)

Tài sản Quyền sử dụng đất: 1101,0 m2 tại thị trấn Đồng Tâm
Các tin đã đưa ngày: