Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Hoạt động của Cục

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối Nội chính tỉnh Bắc Kạn năm 2020

19/01/2021

          Ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2020. Khối thi đua Nội chính tỉnh Bắc Kạn gồm 9 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)

15/07/2016

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người...