Sign In

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN TỈNH BẮC KẠN.

Hoạt động của Cục

KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA TOÀN DIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2023

27/11/2023

Ngày 22/11/2023 Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định kiểm tra số 119/QĐ-CTHADS ngày 13/11/2023 và Kế hoạch số 45/KH-CTHADS ngày 13/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Kết luận số 05/KLKT-CTHADS...

Hoạt động của các Chi cục

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kan kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn

20/08/2023

Thực hiện Quyết định số: 565/QĐ-VKS, ngày 01/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Trong ngày 16/8/2023 đến ngày 17/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ THÚY, CÔNG CHỨC CHI CỤC THADS HUYỆN CHỢ MỚI BỊ MẮC BỆNH HIỆM NGHÈO

18/10/2023

Thực hiện cuộc vận động kêu gọi công chức, người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn ủng hộ công chức bị bệnh hiểm nghèo. Cục Thi hành án dân sự đã nhận những tấm lòng vàng của toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Bắc...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Bộ trưởng Lê Thành Long gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2016)

15/07/2016

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người...