Sign In

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn Kiểm sát trực tiếp Công tác thi hành án dân sự hành chính

14/05/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn Kiểm sát trực tiếp Công tác thi hành án dân sự hành chính
Nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; thực hiện quy định của Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn
        Sáng ngày 12/5/2020, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định số 71/ QĐ – VKS ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính.
 
Ảnh Đ/c Đỗ Thị Huệ  - Chi cục trưởng
 
         Đại diện Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn Đ/c Đỗ Thị Huệ -  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự hành chính và những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự tại thời điểm kiểm sát.
        Sau khi công bố Quyết định kiểm sát và nghe lãnh đạo Chi cục báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, từ 1/5/2019 đến 30/4/2020 Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát các nội dung theo kế hoạch.
        Dự kiến sau 10 ngày thực hiện kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành công bố kết luận kiểm sát để đánh giá những ưu điểm tích cực phát huy và những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm.
                                                                                                                         Thanh Dương
                                                                                                Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn.

Các tin đã đưa ngày: