Sign In

KIỂM TRA NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ

29/03/2018

KIỂM TRA NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018; Quyết định số 50/QĐ-CCTHADS ngày 21/3/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn; ngày 26/3/2018 Đoàn kiểm tra của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Nông Văn Chiến – Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn. 

Tại buổi làm việc đồng chí Dương Đức Thanh – Phó trưởng phòng NV&TCTHA đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề về hồ sơ có điều kiện đang thi hành và hồ sơ chưa có điều kiện thi hành, việc tiếp nhận đơn thư và giải quyết kiến nghị, đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
 Đại diện đơn vị được kiểm tra Đồng chí Đỗ Thị Huệ - Chi cục trưởng – Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị với đoàn kiểm tra.
Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình thực trạng kết quả giải quyết án, việc xác minh phân loại án, kịp thời phát hiện ra những tồn tại hạn chế,  khó khăn vướng mắc để tìm ra biện pháp tháo gỡ trong quá trình tổ chức thi hành án. Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018 và công bố kết luận ngay sau khi kiểm tra xong.
                                                                                                                                 Thanh Dương
                                                                                                      Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn

Các tin đã đưa ngày: