Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội thao chào mừng ngày "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự” (19/7/1946 -19/7/2015).

22/07/2015

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội thao chào mừng ngày

Để chào mừng ngày "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự”  (19/7/1946 -19/7/2015).  Ngày 18/7/2015  Chi cục Thi hành án sân sự thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội thao trong cán bộ, công chức nhằm ôn lại ngày truyền thống của Ngành, cụ thể:

Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, để khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác xét xử và thi hành án dân sự, ngày 24/01/1946, năm tháng sau ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL, quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, trong đó, Khoản 3, Điều 3 của Sắc lệnh quy định: Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Đây chính là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động của ngành Thi hành án dân sự trong chế độ mới. Tiếp đó ngày 19/7/1946 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án.
Từ những văn bản pháp lý trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau, Thi hành án dân sự đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển 69 năm qua, có thể thấy, Thi hành án dân sự đã từng bước phát triển và lớn mạnh không ngừng, những thay đổi về tổ chức, những thành tựu và cả những hạn chế đã để lại những bài học quý giá cho hiện tại và tương lai của ngành Thi hành án dân sự, trong đó có ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu.
Do vậy để ghi nhận thành tích vẻ vang của ngành và động viên các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, ngày 5/3/2013 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Với những lý do,ngày 19/7 là ngày Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL, đây là văn bản của Nhà nước ta quy định riêng về thi hành án dân sự và cơ quan có thẩm quyền thi hành án dân sự đánh dấu sự hình thành ngành Thi hành án dân sự, Bên cạnh đó, tháng 7 hàng năm gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến công tác thi hành án dân sự, như: Tháng 7/1993, hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án sang các cơ quan của Chính phủ, trở thành một hệ thống độc lập; tháng 7/2004, Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành; tháng 7/2009 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực thi hành, tháng 7/2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 cũng có hiệu lực thi hành. Chính vì vậy, tháng 7 nói chung và ngày 19/7 nói riêng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự trước đây, hiện tại và sau này.
Ðây là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu hôm nay tiếp bước truyền thống các thế hệ  đi trước vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa công tác thi hành án dân sự, góp phần thiết thực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh", “Xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu, đẹp”.
 

Tác giả ảnh: Đại Hùng
Theo Lê Văn Thuần, P.Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bạc Liêu

Các tin đã đưa ngày: