Sign In

Tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Hoạt động của các Chi cục

Tiếp Công dân - Một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

06/11/2023

          Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thực vậy, trong công tác thi hành án dân sự nói riêng,...

Điều động công chức giữa Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu và Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

31/08/2023

            Chiều ngày 30/8/2023, thừa ủy quyền của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động công chức cơ quan Thi hành án dân sự. ...