Sign In

Ngày 17/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2015 và triển khai công tác của những tháng cuối năm 2015.

22/07/2015

Ngày 17/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2015 và triển khai công tác của những tháng cuối năm 2015.
Hội nghị đã đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm 2015; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và căn bản trong những tháng còn lại của năm 2015...
Hội nghị đã đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm 2015; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và căn bản trong những tháng còn lại của năm 2015.
*Kết quả thi hành án từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/6/2015 toàn tỉnh đạt được như sau:
Tổng số việc thụ lý là 9.123 việc, tăng 553 việc so với cùng kỳ năm 2014; số thu lý mới 6.021 việc, tăng 587 việc (10,74%) so với năm 2014, bao gồm:
          - 7.862 việc có điều kiện giải quyết (chiếm 86%).
          - 1.262 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm 14%).
          Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 5.450 việc, đạt 69,32%, tăng 421 việc = 6,06% (nhưng tính theo tỷ lệ giảm 0,14%). Án chuyển kỳ sau tăng 60 việc bằng 1,91%.
          Tổng số tiền thụ lý là 345 tỷ 616 triệu 898 nghìn đồng, tăng 9 tỷ 176 triệu 441 nhìn đồng so với năm 2014; số thụ lý 139 tỷ 496 triệu 914 nghìn đồng, giảm 53 tỷ 725 triệu 476 nghìn đồng (27,80%) só với năm 2014, trong đó:
- Số có điều kiện giải quyết 221 tỷ 109 triệu 156 nghìn đồng (63,98%);
- Số chưa có điều kiện giải quyết 124 tỷ 507 triệu 742 nghìn đồng (36,02%);
Đã giải quyết xong 81 tỷ 049 triệu 085 nghìn đồng, đạt 36,66%, giảm so với cùng kỳ năm 2014 là 9 tỷ 801 triệu 130 nghìn đồng = 10,79%. Số tiền chuyển kỳ say tăng 18 tỷ 927 triệu 571 nghìn đồng = 13,70%.


Theo Lê Văn Thức, P.CVP Cục THADS tỉnh Bạc Liêu

Các tin đã đưa ngày: