Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 857/TB-CCTHADS ngày 30/12/2021

30/12/2021

Thửa đất số 08, tờ bản đồ số 27 tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: