Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thành lập BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẮC NINH – NỖ LỰC, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

08/07/2021

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự năm nay diễn ra trong không khí thật đặc biệt khi cả nước đang trong những ngày tháng chống "giặc" dịch Covid 19; cán bộ, công chức toàn ngành thi hành án dân sự...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...