Sign In

Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh làm việc với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Một số đề xuất nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ của Chấp hành viên

18/10/2022

Là người được Nhà nước giao trách nhiệm tổ chức thi hành án, khi thực thi nhiệm vụ, Chấp hành viên nhân danh công quyền, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về các quyết định của mình. Nhà nước trao cho Chấp hành viên quyền được sử dụng quyền...

Công tác thi hành án 10 tháng đầu năm 2022 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao

18/10/2022

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp tốt của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt...