Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Chi cục THADS huyện Thuận Thành

Một số đề xuất nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ của Chấp hành viên

18/10/2022

Là người được Nhà nước giao trách nhiệm tổ chức thi hành án, khi thực thi nhiệm vụ, Chấp hành viên nhân danh công quyền, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về các quyết định của mình. Nhà nước trao cho Chấp hành viên quyền được sử dụng quyền...

Công tác thi hành án 10 tháng đầu năm 2022 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao

18/10/2022

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp tốt của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt...