Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chức tổ chức thẩm định giá tài sản số 1328/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (29/11/2023)

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.220,9m2 ,  mục đích sử dụng:  Đất cơ sở y tế; thời hạn sử dụng đến 30/7/2059,  tọa lạc tại: phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 158312, số vào sổ cấp GCN CT 04259 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/02/2013. 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chức tổ chức thẩm định giá tài sản số 1329/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (29/11/2023)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại Biên bản kê biên, xử lý ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 556/TB-CCTHADS/29.11.2023 (29/11/2023)

1. Thửa đất số 132, tờ bản đồ số 8P có diện tích 177,2 m2 mang tên hộ ông Ngô Tiến Tải, ở tại thôn Đông Miếu, xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
2. Tài sản gắn liền với đất gồm: 10 cây sưa đường kính từ 5 đến 10 cm; 07 gốc xanh có đường kính từ 40 đến 60 cm; 01 bể nước (Chi tiết theo Biên bản kê biên ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá tài sản số 1328/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (28/11/2023)

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.220,9m2 ,  mục đích sử dụng:  Đất cơ sở y tế; thời hạn sử dụng đến 30/7/2059,  tọa lạc tại: phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 158312, số vào sổ cấp GCN CT 04259 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/02/2013. 

Chi cục Thi hanh án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1329/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (28/11/2023)

Máy móc, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thành An Thăng Long theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600LCL201600199 ký ngày 31/03/2016 giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. (Chi tiết tại Biên bản kê biên, xử lý ngày 07/12/2022).

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo Thông báo số 1321/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (28/11/2023)

Thẩm định tài sản kế biên:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 15, diện tích 150m2 có địa chỉ tại: phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 544029, số vào Sổ cấp GCN số: CH 1061 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 11/01/2018 mang tên ông Phạm Đình Ban, bà Đỗ Thị Khanh.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo Thông báo số 1321/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 (27/11/2023)

Thẩm định tài sản kế biên:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 15, diện tích 150m2 có địa chỉ tại: phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 544029, số vào Sổ cấp GCN số: CH 1061 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 11/01/2018 mang tên ông Phạm Đình Ban, bà Đỗ Thị Khanh.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 539/TB-CCTHADS/27.11.2023 (27/11/2023)

Thửa đất số 218, tờ bản đồ số 21 có diện tích đo đạc ngày 28/7/2020 là 91,4 m2 ở tại khu Bến Hồ, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng theo quy định hiện nay thì thửa đất trên đủ điều kiện để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
          Tài sản gắn liền với đất gồm: 01 ngôi nhà hai tầng, diện tích 45 m2 và công trình phụ gồm bếp, nhà vệ sinh

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 518/TB-CCTHADS/20.11.2023 (20/11/2023)

Quyền sử dụng thửa đất số 376, tờ bản đồ số 03P, diện tích 137m2 ở tại thôn Phúc Lâm, xã Nghĩa Đạo, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Thuận Thành (Nay là thị xã Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 883530 ngày 18 tháng 11 năm 2009 mang tên ông Nguyễn Ngọc Đại và bà Vương Thị Bốn. Tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà 02 tầng, 01 tum, diện tích 56m2/ 01 tầng và 01 lán tạm 
Các tin đã đưa ngày: