Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 461/TB-CCTHADS ngày 19/4/2024 (19/04/2024)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 63, tờ bản đồ số 03, diện tích 4767m2, địa chỉ thửa đất: số 18, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 158304, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 04255 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/2/2013 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 448/TB-CCTHADS ngày 15/4/2024 (17/04/2024)

01 (một) chiếc xe ô tô biển kiểm soát 99A-094.96, nhãn hiệu: TOYOTA, loại xe: ô tô con, màu sơn: Bạc, số máy: 1TR8820055,  số khung: 42G7F9419418.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông boá về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 448/TB-CCTHADS ngày 15/4/2024 (16/04/2024)

01 (một) chiếc xe ô tô biển kiểm soát 99A-094.96, nhãn hiệu: TOYOTA, loại xe: ô tô con, màu sơn: Bạc, số máy: 1TR8820055,  số khung: 42G7F9419418.

Chi cục THADS thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo thông báo số 628/TB-THADS ngày 16/4/2024 (16/04/2024)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số: 208/TB-CCTHA ngày 16/4/2024 (16/04/2024)

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất tại Thửa đất số 03, tờ bản đồ 20, diện tích 280 m2, tại thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số BN 540197 ngày 23/10/2013 cho tên ông Nguyễn Văn Phượng.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 626/TB-CCTHADS ngày 15/4/2024 (15/04/2024)

1.Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 401, tờ bản đồ số 06 diện tích 150m2 mang tên ông Nguyễn Chu Huấn ở khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
2. Toàn bộ quyền sử dụng đất số 722, tờ bản đồ số 06, diện tích 53,0m2(nay là thửa đất số 265, tờ bản đồ số 61, diện tích 51,5m2) mang tên ông Nguyễn Chu Huấn ở khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 425/TB-CCTHADS ngày 10/4/2024 (12/04/2024)

TT Tên phương tiện ĐVT Số lượng Công suất Biển kiểm soát  
Số khung/Số máy
Năm sản xuất/ đưa vào sử dụng
1 Xe ô tô LAND CRUISER V8 cái 1 08 chỗ 99A-025.71 JTMHX05J305019189/
1UR0303676
2012
2 Xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.5Q cái 1 05 chỗ 99A-194.11 0FK1E6005326/ 2AR1174270 2014
3 Xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.4G cái 1 05 chỗ 99A-074.20 42K996005970/ 2AZE157473 2009
4 Xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.4G cái 1 05 chỗ 99A-069.97 42K8A6007892/ 2AZE190745 2010
5 Xe ô tô bán tải FORD RANGER cái 1 05 chỗ 99C-110.30 FF20DW140277/ P4AT1045530 2012
6 Xe ô tô bán tải FORD RANGER cái 1 05 chỗ 99C-108.04 FF20DW140967/ ESS152800426 2012
7 Xe ô tô bán tải FORD RANGER cái 1 05 chỗ 99C-108.71 FF20DW142010/ P4AT1047869 2012
8 Xe tải DONGFENG gắn cẩu SOOSAN 10 tấn cái 1 11.8 tấn 99C-090.53 M6X4C1807705/ 153087650092 2012
9 Xe tải DONGFENG gắn cẩu SOOSAN 10 tấn cái 1 11.8 tấn 99C-073.25 M6X7A1801846/
153087839255
2010
 

Thông báo về việc lụa chọn tổ chức thẩm định giá số: 594/TB - CCTHADS ngày 12/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (12/04/2024)

1. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 401, tờ bản đồ số 06 diện tích 150m2 được UBND thị xã Từ Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CH00773 ngày 20 tháng 5 năm 2014 mang tên ông Nguyễn Chu Huấn ở tại Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thửa đất này nay là thửa đất số 106, tờ bản đồ số 69.
2. Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số 722, tờ bản đồ số 06 diện tích 53,0m2 được UBND thị xã Từ Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CH00459 ngày 24 tháng 1 năm 2013 mang tên ông Nguyễn Chu Huấn ở tại Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thửa đất này nay là thửa đất số 265, tờ bản đồ số 61 diện tích 51,5m2 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ thẩm định gái tài sản số 416/TB-CCTHADS ngày 09/4/2024 (12/04/2024)

1- Quyền sử dụng thửa đất số 181, tờ bản đồ địa chính số 26 có diện tích 462m2  ở tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 895917, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: HO 1788, theo quyết định số 2306/QĐ-CT ngày 07/12/2006 của UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Cấp cho chủ sử dụng là ông Lê Quang Trung sinh năm 1970 có địa chỉ tại: Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
         2- Quyền sử dụng thửa đất số 182, tờ bản đồ địa chính số 26 có diện tích 439m2  ở tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 895918, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: HO 1789, theo quyết định số 2296/QĐ-CT ngày 07/12/2006 của UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Cấp cho chủ sử dụng là bà Đào Thị Tú sinh năm 1973 có địa chỉ tại: Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3- 01 dây chuyền sản xuất giấy Tissue theo Hợp đồng thế chấp số 248/19/HĐTC/SME/BN ngày 18/11/2019 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh và Công ty TNHH giấy Vĩnh Cường. Danh mục máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất giấy được liệt kê tại Điều 2 của Hợp đồng thế chấp nêu trên.

Thông báo về việc lụa chọn tổ chức thẩm định giá số: 278/TB - CCTHADS ngày 09/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình, Bắc Ninh. (11/04/2024)

+ Quyền sử dụng đất tai thửa số 31, tờ bản đồ số 23 diện tích 352m2 thuộc thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số CR 608133, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 15597 do sở Tài nguyện và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/9/2019 cho Nguyễn Văn Hướng.
 +Tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà 02 tầng, 01 ngôi nhà cấp 4 và các công trình phụ gắn liền, cây cối...( Cụ thể trong biên bản kê biên ngày 05/4/2024 )
Các tin đã đưa ngày: