Sign In

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 264/TB-CCTHADS ngày 30/5/2023 (30/05/2023)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 238, tờ bản đồ số 16, diện tích 100m2 tại thôn Đồng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Chi cục thi hành án huyện Yên Phong thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 249/TB-CCTHADS ngày 22/5/2023 (23/05/2023)

Toàn bộ nhà 04 tầng có mái che, sân, gian nhà cấp 4, lán khung sắt quây tôn, vách bao xung quang bằng tôn; mái che xung quanh phần sân và các tài sản khác gắn liền với đất trên thửa đất số 151, tờ bản đồ 29, diện tích 246 m2 tại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 398905, số vào sổ cấp GCN: CH000108/VP ngày 20/7/2012 cho anh Nguyễn Văn Công.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 248/TB-CCTHADS ngày 22/5/2023 (23/05/2023)

Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 97 (nay là thửa đất số 93, tờ bản đồ 26), diện tích 357,5m2 tại thôn Thân Thượng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD đất R461157 ngày 27/3/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Lê. Ngày 24/7/2009, anh Nguyễn Văn Khải, chị Nguyễn Thu Hiền nhận tặng cho và các tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà 03 tầng làm bằng bê tông cốt thép có diện tích 1 sàn là 127,6m2; Phía trước nhà là gian để xe có diện tích 22,9m2; 01 lối đi cạnh nhà diện tích 23,1m2, phía cuối lối đi có 01 nhà vệ sinh có diện tích 3,2m2; 01 lán xưởng diện tích 183,7m2 và một phần nhà kho diện tích 33,6m2 phía trong lán xưởng và các tài sản khác gắn liền trên đất.
Các tin đã đưa ngày: