Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 19/TB-CCTHADS ngày 10/1/2022 (11/01/2022)

Tài sản trên đất thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 19/TB-CCTHADS ngày 10/01/2022 (10/01/2022)

Tài sản trên đất thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 857/TB-CCTHADS ngày 30/12/2021 (31/12/2021)

Thửa đất số 08, tờ bản đồ số 27 tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 857/TB-CCTHADS ngày 30/12/2021 (30/12/2021)

Thửa đất số 08, tờ bản đồ số 27 tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

CC THADS thành phố Từ Sơn Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1838/TB-CCTHADS ngày08/12/2021 (08/12/2021)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 205, tờ bản đồ số 62, diện tích 98,9m2 ở thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn

CC THADS thành phố Từ Sơn Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1810/TB-CCTHADS ngày02/12/2021 (02/12/2021)

Tài sản thẩm định : Toàn bộ quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 252, tờ bản đồ số 24, diện tích 101,3m2  ở thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (nay là khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 691849 do UBND thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) cấp ngày 31/12/2014 mang tên ông Lê Văn Hà và bà Đàm Thị Thảo.

CC THADS thành phố Từ Sơn Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1811/TB-CCTHADS ngày02/12/2021 (02/12/2021)

Tài sản thẩm định: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 65, tờ bản đồ 24, diện tích 227,7m2  ở Thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (nay là khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 591893 do Sở Tài  nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/02/2018 mang tên ông Nguyễn Xuân Vịnh, bà Ngô Thị Thoa.
Các tin đã đưa ngày: