Sign In

Hoạt động của Cục

Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Thi hành án và ứng dụng công nghệ thông tin

28/12/2021

Trong 2 ngày 25 và 26/12/2021 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thi hành án và ứng dụng công nghệ thông tin với sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chí Hoan – Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Tham dự Hội...

Nghiên cứu trao đổi

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Thông tin khác

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...