Sign In

Thông báo Công khai về lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ theo TB 570/TB-CTHADS ngày 17/5/2024 của Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (17/05/2024)

Thông báo Công khai về lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ theo TB 570/TB-CTHADS ngày 17/5/2024 của Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo dành cho thi sinh đăng ký dự tuyển Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 (05/04/2024)

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo dành cho thi sinh đăng ký dự tuyển Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024

Thông báo V/v tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2024 (07/03/2024)

Thông báo V/v tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2024

Thông báo Về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án theo TB số 209/TB-CTHADS ngày 05/3/2024 của Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (05/03/2024)

Thông báo Về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án theo TB số 209/TB-CTHADS ngày 05/3/2024 của Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ theo TB số 117/TB-CTHADS ngày 06/11/2023 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (06/11/2023)

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ theo TB số 117/TB-CTHADS ngày 06/11/2023 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức người lao động năm 2023 (09/10/2023)

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức người lao động năm 2023

Quyết định Về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (02/10/2023)

Quyết định Về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (02/10/2023)

Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (29/09/2023)

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thông báo V/v thi hành án theo TB số 562/TB-CTHADS ngày 18/8/2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (18/08/2023)

Thông báo V/v thi hành án theo TB số 562/TB-CTHADS ngày 18/8/2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Các tin đã đưa ngày: