Sign In

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2022 (12/10/2022)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2022

Quyết Định v/v công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân thuộc Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (26/09/2022)

Quyết Định v/v công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân thuộc Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển (19/09/2022)

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản theo QĐ số 675/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Xuyên Mộc (12/09/2022)

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản theo QĐ số 675/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Xuyên Mộc

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo QĐ số 890/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (12/09/2022)

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo QĐ số 890/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án theo QĐ số 563/TB-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Đất Đỏ (09/09/2022)

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án theo QĐ số 563/TB-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Đất Đỏ

Thông báo Về vệc bán đấu giá tài sản theo QĐ số 686/TB-THADS ngày 07/09/2022 của Chi Cục THADS Thành phố Vũng Tàu (07/09/2022)

Thông báo Về vệc bán đấu giá tài sản theo QĐ số 686/TB-THADS ngày 07/09/2022 của Chi Cục THADS Thành phố Vũng Tàu

Quyết Định Thông báo Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (25/08/2022)

Quyết Định Thông báo Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (16/08/2022)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (22/07/2022)

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021
Các tin đã đưa ngày: