Sign In

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ theo TB số 117/TB-CTHADS ngày 06/11/2023 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (06/11/2023)

Thông báo Công khai về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ theo TB số 117/TB-CTHADS ngày 06/11/2023 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức người lao động năm 2023 (09/10/2023)

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức người lao động năm 2023

Quyết định Về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (02/10/2023)

Quyết định Về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (02/10/2023)

Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (29/09/2023)

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thông báo V/v thi hành án theo TB số 562/TB-CTHADS ngày 18/8/2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (18/08/2023)

Thông báo V/v thi hành án theo TB số 562/TB-CTHADS ngày 18/8/2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết Định V/v công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT (04/05/2023)

Quyết Định V/v công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT

Quyết Định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (31/03/2023)

Quyết Định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo V/v Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023 (22/03/2023)

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành
kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo tuyển dụng công chức
vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023,

Quyết định V/v phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cắp năm 2022 (14/03/2023)

Quyết định V/v phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cắp năm 2022
Các tin đã đưa ngày: