Sign In

Quyết Định V/v công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT (04/05/2023)

Quyết Định V/v công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT

Quyết Định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (31/03/2023)

Quyết Định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo V/v Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023 (22/03/2023)

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành
kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo tuyển dụng công chức
vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023,

Quyết định V/v phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cắp năm 2022 (14/03/2023)

Quyết định V/v phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cắp năm 2022

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2022 (12/10/2022)

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2022

Quyết Định v/v công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân thuộc Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (26/09/2022)

Quyết Định v/v công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân thuộc Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển (19/09/2022)

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản theo QĐ số 675/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Xuyên Mộc (12/09/2022)

Thông báo V/v bán đấu giá tài sản theo QĐ số 675/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Xuyên Mộc

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo QĐ số 890/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền (12/09/2022)

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo QĐ số 890/TB-CCTHADS ngày 12/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Long Điền

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án theo QĐ số 563/TB-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Đất Đỏ (09/09/2022)

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án theo QĐ số 563/TB-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi Cục THADS Huyện Đất Đỏ
Các tin đã đưa ngày: