Sign In

KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÔN ĐẢO

30/03/2016

KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÔN ĐẢO
Ngày 22/3/2016, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKS và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 08/3/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo về việc kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo thời gian từ 22/3/2016 đến 23/3/2016, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/3/2016.
Đoàn kiểm tra gồm 03 đồng chí: Đồng chí Bùi Hữu Sỹ - Phó Viện trưởng VKSND huyện – Trưởng đoàn; 01 đồng chí Kiểm sát viên và 01 đồng chí chuyên viên. Quá trình kiểm sát việc thi hành án dân sự gồm: 56 hồ sơ thi hành án, với số tiền, giá trị phải thi hành án là: 3.073.924.855 đồng, trong đó có 47 hồ sơ xong, 01 hồ sơ ủy thác, 08 hồ sơ việc dở dang và các mặt công tác khác như: Kho tang vật, quỹ; thu chi tiền thi hành án; công tác giao nhận, bảo quản vật chứng, tài sản, trình tự thủ tục sung công, tiêu hủy vật chứng...Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm giữa hai đơn vị, ngày 24/3/2016, VKSND huyện Côn Đảo có kết luận số 01/KL-VKS ngày 24/03/2016 kết luận kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo”. Kết quả kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo đã thực hiện tốt, đúng pháp luật các mặt công tác và thủ tục giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự, cụ thể: Mở đầy đủ các loại sổ đúng quy định của pháp luật. Sổ sách được bảo quản cẩn thận, ghi chép rõ ràng, sạch sẽ;  Đối với hồ sơ thi hành xong, ghi chép đầy đủ các tiêu mục, đầy đủ các loại giấy tờ, sạch sẽ không tẩy xóa được đánh bút lục theo thứ tự.Việc tiêu hủy vật chứng được thực hiện tốt. Sổ xuất nhập kho đầy đủ, ghi chép rõ ràng, chi tiết những vật chứng nhập xuất. Công tác quản lý vật chứng: Cẩn thận, có phòng riêng, đảm bảo an toàn, sắp xếp gọn gàng, có thẻ kho đầy đủ, đúng quy định...Về tồn tại, không phát hiện ra vi phạm trong công tác thi hành án dân sự tại đơn vị.
Tại buổi tổng kết, đồng chí Bùi Hữu Sỹ thông qua kết luận kiểm sát đồng thời mong Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Côn Đảo.
 

Tác giả ảnh: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo
Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo

Các tin đã đưa ngày: