Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

29/05/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 29/05/2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh BR-VT đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chu Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy Khối tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ
         Nhiệm kỳ 2018-2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã quyết tâm và hàng năm đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành phần việc của ngành trong đầu việc mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra “làm tốt công tác thi hành án dân sự”, triển khai thực hiện tốt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”; từng đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tích cực học tập, có phẩm chất đạo đức, thể hiện tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ;  chất lượng hoạt động của cấp ủy, nội dung sinh hoạt Chi bộ được nâng cao, dân chủ được phát huy; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.Toàn thể Đảng viên, công chức, lao động có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, đội ngũ công chức ngày càng được trẻ hóa và nâng chất, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện tạo điều kiện cho công tác chuyên môn.Chi bộ Cục Thi hành án dân sự duy trì tốt chế độ sinh hoạt của Chi ủy, Chi bộ định kỳ hàng tháng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của Chi bộ gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi hành án dân sự, kết quả đạt và vượt chỉ tiêu Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giao, các đơn thư khiếu nại được giải quyết kịp thời; tư tưởng đảng viên và quần chúng ổn định, yên tâm công tác. Chi ủy chi bộ lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chu Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Cục THADS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2020, nhất trí với các ý kiến phát biểu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chi bộ Cục THADS đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nhấn mạnh thêm những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đề nghị Chi bộ xây dựng chương trình hành động, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Quan tâm xây dựng con người, (đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức), trong đó tập trung giáo dục đảng viên, đoàn kết nội bộ trong cơ quan, Chi bộ, chất lượng đảng viên, xây dựng tư tưởng; Định hướng thông tin; Xây dựng phong cách người đảng viên, cam kết thực hiện theo Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định khác của Trung ương đã chỉ đạo, không để vi phạm trong môi trường hết sức nhạy cảm. Tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ theo NQTU 4,5,6; Phải xây dựng ngành, nâng cao công tác tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Đảng viên phải tham gia xây dựng Chi bộ; Hoàn thành kế hoạch phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên mới. Nhiệm vụ bầu cấp ủy, đề nghị Đại hội quan tâm, lựa chọn, bầu ra các đồng chí vào cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư có đủ sức, đủ tài để lãnh đạo Chi bộ, cơ quan thực hiện hoàn thành nhiệm Nghị quyết nhiệm kỳ mới.
         Đồng chí Phạm Hồng Đức, Bí thư Chi bộ, thay mặt Đại hội, cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đồng chí Chu Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy Khối. Đại hội chi bộ Cục THADS, nhiệm kỳ 2020-2025 xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, Chi bộ Cục THADS tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.
 

Các tin đã đưa ngày: