Sign In

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỤC THADS TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020

22/01/2021

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỤC THADS TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020
Ngày 22/01, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Lại Anh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Võ Đức Tùng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Nguyễn Hồng Bàng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
   Tại Hội nghị, ông Lại Anh Thắng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; ông Nguyễn Hồng Bàng, Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020; Hội nghị cũng nghe Báo cáo công khai tài chính cơ quan, công đoàn năm 2020 và Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân.

       Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, thẳng thắn của các đại biểu đối với các báo cáo và bàn những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường dân chủ trong cơ quan; quan tâm công tác nữ công; chăm lo đời sống cán bộ công chức, người lao động…

       Phát biểu tại Hội nghị ông Lại Anh Thắng, Phó Cục trưởng Cục THADS đánh giá cao thành tích mà tập thể cán bộ công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong năm 2020, phấn đấu trong năm, tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục giao; thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ năm 2021; về trách nhiệm Thủ trưởng, ông cũng cam kết sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ; nắm bắt tâm tư, trao đổi vướng mắc, cải thiện đời sống cán bộ công chức và người lao động.
    
       Phát động phong trào thi đua năm 2021, ông Võ Đức Tùng, Phó cục trưởng, kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2021; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thi hành án dân sự; xây dựng nội trong sạch, vững mạnh; giải quyết tốt, kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, người lao động.

       Qua đó, Hội nghị cũng đã tiếp thu và đề ra Nghị quyết với những nhiệm vụ sát thực, phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2021./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: