Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần XIV năm 2020 (17/07/2020)

Ngày 17/07/2020, CBCC thuộc Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu-Số 100 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn Anh Ninh, thành phố Vũng Tàu.

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH (05/04/2016)

Ngày 01/04/2016, Chi bộ Cục Thi Hành Án Dân Sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với hai quần chúng ưu tú là Đào Quốc Hùng và Nguyễn Hoàng Thiện.

Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia Hội Thi Hát Karaoke Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Lần Thứ IV Năm 2016 (11/03/2016)


Trong hai ngày 08 và 09/03/2016, CBCC thuộc Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham gia hội thi hát karaoke lần thứ IV năm 2016 nhằm chào mừng 106 năm Quốc tế phụ nữ 8/3 và thành công của Đại hội Tỉnh Đảng bộ BR–VT lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 


 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần IX-2015 (24/07/2015)

Ngày 10/7/2015, CBCC thuộc Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham gia Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu-Số 100 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn Anh Ninh, thành phố Vũng Tàu.
 
Các tin đã đưa ngày: