Sign In

Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

26/12/2022

Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Để công tác thi đua khen thưởng luôn được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của toàn hệ thống. Ngay từ đầu năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua cao điểm, chuyên đề theo từng quý, góp phần giúp kết quả thi đua theo từng quý được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền của các đơn vị luôn đạt ở mức khá, tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trước thời hạn.
Bên cạnh việc tham gia, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động, Cục Thi hành án dân sự luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương triển khai. Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2354/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 508/KH-CTHADS ngày 14/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong Hệ thống THADS tỉnh Bến Tre, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-CTHADS ngày 02/3/2022 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2022.
 Bám sát nội dung “Hai chân, ba mũi” và phương châm: học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình ”, vượt qua “điển hình”, mà Tỉnh ủy đề ra, Cục Thi hành án dân sự đã xác định nội dung thi đua trọng tâm năm 2022 để các tập thể, cá nhân cùng phấn đấu là:“Thực hiện hiệu quả công tác vận động giáo dục, thuyết phục và tổ chức thi hành án dân sự tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố năm 2022”. Theo đó, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh chú trọng tham mưu Ban Chỉ đạo cùng cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả để thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục, thuyết phục và tổ chức thi hành án tại địa phương. Để nhân rộng gương điển hình trong thực hiện công tác vận động, giáo dục, thuyết phục, Cục Thi hành án dân sự đã chọn 02 tập thể: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú, để xây dựng điển hình thi đua. Đây là 02 tập thể có nhiều giải pháp hay, thiết thực, thực hiện đạt kết quả cao trong công tác vận động, giáo dục, thuyết phục thời gian qua. Là 02 gương điển hình tiêu biểu, để các địa phương, tập thể khác có thể noi theo, cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, tạo điều kiện để xuất hiện những gương điển hình mới, tiếp bước và vượt qua các gương điển hình hiện có. Giúp cho nhiệm vụ chính trị hàng năm của các cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng được thực hiện thắng lợi, tạo điều kiện cho công tác thi đua khen thưởng được thực hiện hiệu quả, lan tỏa mạnh mẻ hơn nữa các gương điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống và tại địa phương.
Nhận thức được sự đóng góp to lớn, phối hợp tích cực của các tập thể, cá nhân ngoài ngành đã không ngại khó khăn, phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, tạo điều kiện để cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Để kịp thời khuyến khích, động viên tinh thần, cũng như thể hiện sự ghi nhận, trân trọng công sức đóng góp của các tập thể và cá nhân ngoài ngành đối với cơ quan Thi hành án dân sự, giữ cho mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, ban ngành địa phương ngày càng phát triển, phát huy được hiệu quả. Cục Thi hành án dân sự luôn quan tâm, chú trọng công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ngoài ngành, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, năm 2022 Cục Thi hành án dân sự đã tặng Giấy khen đột xuất và cuối năm cho 19 tập thể và 39 cá nhân ngoài ngành.

Đối với tập thể và cá nhân công chức các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh, năm 2022 Cục Thi hành án dân sự công nhận 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 141 cá nhân; Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Bộ Tư pháp xếp hạng xuất sắc cho Cục Thi hành án dân sự, công nhận 05 tập thể Tập thể lao động xuất sắc, tặng 01 Cờ thi đua, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 13 cá nhân./.
 
                             Ngọc Huyền – Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: