Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021

27/01/2021

Năm 2020 dịch bệnh covid-19 và tình hình hạn mặn kéo dài ở Bến Tre đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, làm cho công tác thi hành án dân sự vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Nhưng với sự chủ động, quyết tâm của tập thể công chức toàn hệ thống Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh đã tập trung tổ chức thi hành án, kết quả cuối năm đạt vượt 1,86% chỉ tiêu về việc và 11,27% về tiền; thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đều đạt cao hơn năm trước; 100% án tham nhũng, án hành chính được theo dõi, đôn đốc thi hành xong.
Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ năm 2020 – 2025. Hệ thống thi hành án dân sự trong tỉnh, tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện nhất là giải pháp về tính chủ động, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo mang lại kết quả thi hành án cao trong năm qua. Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện để tạo sự đồng thuận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, xây dựng tâm thế hành động ngay từ đầu năm, sáng tạo và quyết liệt  trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương giao. Theo đó, tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của đội ngũ chấp hành viên, công chức thi hành án; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thi hành án; chủ động tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự xuyên suốt trong năm 2021[1] với quyết tâm chính trị rất cao để đảm bảo thi hành án đúng pháp luật, đảm bảo hoàn thành vượt mức các nhóm nhiệm vụ chủ yếu đó là:i) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. ii) Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. iii) Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án xong năm sau cao hơn năm trước và đạt trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên số có điều kiện thi hành (tăng 1,5% về việc và tăng 2,10% về tiền so với năm 2020). iv) Nâng cao kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế  và các khoản thu cho ngân sách nhà nước cao hơn năm trước. v) Lập hồ sơ theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi. vi) Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án, nhất là các vi phạm trong xác minh, kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. vii) Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới. viii) Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo. ix) Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xác minh, kê biên tài sản, cưỡng chế thi hành án theo quy định pháp luật. x) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí công chức lãnh đạo, chấp hành viên tại các cơ quan THADS bảo đảm tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ và không để xảy ra trường hợp công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. xi) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. xii) Thực hiện tổng kiểm kê, rà soát vật chứng, tài sản tạm giữ tại các cụm kho, kho vật chứng trong toàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. xiii) Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết trung ương IV, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.  
Để triển khai công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm sau cao hơn năm trước, lãnh đạo Cục THADS đã và đang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng thời các giải pháp cơ bản để đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Phát động nhiều đợt cao điểm thi hành án trong năm, từng đợt cao điểm có sơ kết khen thưởng, kịp thời động viên, khuyến khích công chức thi đua thi hành án, phấn đấu kéo giảm hơn nữa các việc án có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, nhất là các việc án nhiều năm chưa thi hành án xong; kiên quyết không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự trong lĩnh vực thi hành án. Bên cạnh đó,  tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác; sâu sát, quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở; giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra về thi hành án; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ và kiểm tra đột xuất; kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức THADS, bổ nhiệm đủ cấp phó của các Phòng, Chi cục Thi hành án; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị; nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, có ảnh hướng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương;
Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự kêu gọi sự đồng thuận và sáng tạo của công chức thi hành án dân sự, với sự nổ lực cao, quyết liệt, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện tin chắc hệ thống thi hành án dân sự trong tỉnh sẽ thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 
                                                                                                                                           Nguyễn Văn Nghiệp
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: