Sign In

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 2 ĐỐI VỚI THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ ĐIỂM THI TẠI VÒNG 2 ĐẠT TỪ 50 ĐIỂM TRỞ LÊN NHƯNG CHƯA TRÚNG TUYỂN

05/09/2022

Các tin đã đưa ngày: