Sign In

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

16/01/2020

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí...

Hoạt động của các Chi cục

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

14/05/2020

       Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 07/10/2019 của Ban Thường...