Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

16/01/2020

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí...

Hoạt động của các Chi cục

Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025

03/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 159- KH/HU ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng....