Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023.

Hoạt động của các Chi cục

Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024.

16/01/2024

Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Chi cục, Chi ủy, Công đoàn cùng toàn thể...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN IV, NHIỆM KỲ 2023-2028 )

19/04/2023

Nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của Ngành Thi hành án dân sự. Sáng 19/04/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tổ chức đại hội lần thứ IV...