Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023.

Hoạt động của các Chi cục

Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024.

16/01/2024

Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Chi cục, Chi ủy, Công đoàn cùng toàn thể...