Sign In

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Hoạt động của Cục

LỄ CHIA TAY 02 ĐỒNG CHÍ NGHỈ HƯU

20/11/2020

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự đã trao quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Ngô Minh Thành – Trưởng Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hoạt động của các Chi cục

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

14/05/2020

       Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 07/10/2019 của Ban Thường...

Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

29/10/2020

Một số góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong...