Sign In

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc điều đồng , bổ nhiệm nhân sự mới .

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN IV, NHIỆM KỲ 2023-2028 )

19/04/2023

Nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của Ngành Thi hành án dân sự. Sáng 19/04/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tổ chức đại hội lần thứ IV...