Sign In

Thông báo về việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của ông Lê Đình Dương trong khối tài sản chung của hộ.

04/12/2015

Căn cứ Điều 74 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
 Căn cứ Bản án số 12/2012/HSPT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao – Tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chi Minh;
    Căn cứ Quyết định thi hành án số 94/QĐ-THA ngày 13/5/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, với nội dung:
 Đương sự Lê Đình Dương, Nguyễn Hữu Thịnh có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bà Hoàng Thị Thơm số tiền còn lại là 22.084.635 đồng (gồm các khoản tiền chi phí cấp cứu và điều trị trước khi chết; khoản tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm). Cấp dưỡng nuôi 06 người con của người bị hại đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
Tại bản án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã kê biên tài sản của hộ ông Lê Đình Dương gồm: đất, nhà ở thửa số 14, tờ bản đố số 02, diện tích 15.752m2, số giấy chứng nhận R404263 cấp ngày 05/4/2001 và (một) diện tích đất 44.436m2 thửa số 282, tờ bản đồ số 31, giấy đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 841206 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân cấp ngày 12/02/2007 và các tài sản khác trên đất, tọa lạc tại thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận theo biên bản kê biên ngày 06/01/2012 để đảm bảo việc thi hành án.
Tất cả các tài sản trên là tài sản chung của hộ ông Lê Đình Dương nhưng không xác định được phần tài sản, quyền tài sản của từng người trong hộ. Để đảm bảo việc thi hành án đối với ông Lê Đình Dương, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của những người liên quan, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận xác định phần sở hữu, sử dụng các tài sản nêu trên theo số lượng thành viên của hộ ông Lê Đình Dương vào thời điểm được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Tại thời điểm ngày 05/4/2001 hộ ông Lê Đình Dương có 08 thành viên, thời điểm ngày 12/02/2007 có 09 thành viên, các thành viên trong hộ, gồm:
1. Lê Đình Dương – sinh năm 1951 (chủ hộ);
2. Lê Thị Duyệt – sinh năm 1955 (vợ);
3. Lê Thị Mỹ Kim – sinh năm 1979 (con);
4. Lê Thị Kim Dung – sinh năm 1981 (con);
5. Lê Vương Hùng – sinh năm 1983 (con);
6. Lê Thị Hạnh – sinh năm 1985 (con);
7. Lê Thị Thanh Thiên – sinh năm 1988 (con);
8. Lê Vương Quốc – sinh năm 1991 (con);
9. Lê Đình Uy Linh – sinh năm 1996 (con);
10. Lệ Thị Huyền Diệu – sinh năm 1998 (con).
Ngày 12/11/2015, Chấp hành viên cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành xác định phần sở hữu, sử dụng tài sản của ông Lê Đình Dương trong khối tài sản của hộ gia đình ông theo biên bản kê biên ngày 06/01/2012 thì phần tài sản ông Dương được sở hữu, sử dụng là diện tích đất 10.000m2 trong diện tích đất 44.436m2 thửa số 282, tờ bản đồ số 31, giấy đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 841206 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân cấp ngày 12/02/2007, tọa lạc tại thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận  (kèm theo sơ đồ xác định vị trí đất được phân chia).
          Nay, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, thông báo cho các thành viên trong hộ ông Lê Đình Dương. Địa chỉ: Thôn Hàm Thắng (trước là thôn Hiệp Hòa), xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận biết kết quả xác định phần sở hữu, sử dụng tài sản của ông Lê Đình Dương trong khối tài sản của hộ như trên. Nếu các thành viên trong hộ ông Lê Đình Dương không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trong thông báo mà không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành định giá, bán đấu giá phần tài sản của Lê Đình Dương để đảm bảo thi hành án./.

Các tin đã đưa ngày: