Sign In

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

14/05/2020

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025
       Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 07/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, đồng thời được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 14/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Văn Thị Hồng Nga- Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đồng chí Tổ chỉ đạo Đại hội, đại diện Chi ủy Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn và toàn thể Đảng viên, đoàn viên ưu tú trong Chi bộ

                                                                                  
Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2015-2020 trước những khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ, đảng viên và tập thể công chức, người lao động đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động của chi bộ, cơ quan và các đoàn thể chính trị- xã hội chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ công chức, người lao động, đảng viên được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, đạt hiệu quả tích cực.
                                                                                                                         
Tại Đại hội, với trách nhiệm và tình cảm của mình, đ/c Văn Thị Hồng Nga Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội; đ/c đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời đ/c cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém của chi bộ nhiệm kỳ qua. Đ/c đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đồng chí đề nghị Đại hội chúng ta sáng suốt lựa chọn những đ/c tiêu biểu đủ đức, đủ tài bầu vào Chi ủy, Bí thư, P Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                                             
Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Văn Lập - Chi cục trưởng Chi cục Thi  hành án dân sự huyện Tánh Linh làm Bí thư, bầu đồng chí Lê Ngọc Thiện phó Chi cục trưởng Chi cục Thi  hành án dân sự huyện Tánh Linh làm phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 –2025 và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tánh Linh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 01 (một) đồng chí chính thức và 01 (một) đồng chí là đại biểu dự khuyết.
Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Hy vọng sau Đại hội, chi bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành cấp trên giao, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lê Ngọc Thiện

                                                                                                                                                                                             
 

Các tin đã đưa ngày: