Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

14/08/2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)
Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ III (2017 – 2022). Tham dự Đại hội có đại diện Công đoàn viên chức, Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan Cục và toàn thể Đoàn viên Công đoàn.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hà Vi Tùng – Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ II, cơ cấu Ban chấp hành nhiệm kỳ III.
                                                            
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 03 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất nhất để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch; kết quả đồng chí Lữ Văn Quí - Chủ tịch, đồng chí Lý Thành Trung - Phó Chủ tịch và đồng chí Lê Văn Xinh - Ủy viên.
                                                                
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ III, đồng chí Lữ Văn Quí - Chủ tịch gửi lời cảm ơn, ghi nhận sự cống hiến của các đồng chí trong Ban chấp hành khóa cũ và xin hứa sẽ quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm để đưa công tác công đoàn ngày càng phát triển.
                                                                          
 
                                                                                       Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: