Sign In

CHI CỤC THADS CỰC NAM TỔ QUỐC VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH XUẤT SĂC NHIỆM VỤ NĂM 2018

25/10/2018

CHI CỤC THADS CỰC NAM TỔ QUỐC VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH XUẤT SĂC NHIỆM VỤ NĂM 2018
         Ngọc Hiển là một huyện thuộc tỉnh Cà Mau, và cũng là huyện cực Nam của Việt Nam, địa bàn huyện thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, là nơi có rừng ngập mặn được biết đến bởi  Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Mũi Cà Mau là điểm mốc quốc gia cuối cùng trên đất liền về phía Nam, là điểm cuối cùng của tuyến đường Hồ Chí Minh.

         Ngọc Hiển là một bán đảo, phía Bắc tiếp giáp với huyện Năm Căn và Sông Cửa Lớn, 3 mặt còn lại tiếp giáp biển với chiều dài bờ biển hơn 98 km, huyện có 01 thị trấn và 6 xã, diện tích tự nhiên hơn 733 km2, dân số trên 83 nghìn người, kinh tế chủ yếu là lâm, ngư nghiệp và kinh tế biển, giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy.Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển được chia tách vào năm 2004 (từ huyện Ngọc Hiển thành hai huyện Ngọc Hiển và Năm Căn) thời điểm chia tách trong điều kiện hết sức khó khăn, với 04 biên chế, một hợp đồng và phải thuê nhà dân làm trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc không đảm bảo… Sau nhiều năm củng cố, kiện toàn, hiện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển có 10 biên chế và 05 lao động hợp đồng (Chi cục trưởng, 02 phó Chi cục trưởng, 03 Chấp hành viên, 01 Thẩm tra viên và các công chức khác), tổng số việc Chi cục thụ lý giải quyết tăng dần theo từng năm, bình quân một năm thụ lý trên 1500 việc và trên 35 tỉ đồng.

          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển đã xác đinh công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ đặc thù, khó khăn và để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thì trước tiên là tập thể lãnh đạo Chi cục phải có định hướng và kế hoạch cụ thể từng giai đoạn, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác. Với đặc điểm địa bàn Ngọc Hiển là huyện vùng sâu, vùng xa, địa hình bị chia cắt bởi song chằng chịt, giao thông đi lại giữa các xã trên địa bàn không thuận lợi, chủ yếu bằng phương tiện thủy, dân cư sống không tập trung, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, thu nhập chính chủ yếu nhờ vào nuôi trông thủy sản với tài sản chủ yếu là nhận giao khoán đất rừng, nhà ở nông thôn… nên khi có tranh chấp phát sinh thì rất khó để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Do vậy, qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả cuối năm Chi cục chỉ đạt được ở mức cao nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Năm 2018 xác định là năm đột phá nên Lãnh đạo và tập thể Chi cục quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, nội dung kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của Chi cục; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Chi cục xác định hướng tập trung, đột phá là lĩnh vực giải quyết án, trong đó tập trung vào những vụ việc có giá trị lớn, án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài, các khoản thu hồi cho ngân sách nhà nước.

        Qua một năm triển khai thực hiện kế hoạch, trong điều kiện hết sức khó khăn về cơ sở vật chất và con người, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển thu được kết quả rất cao: đã giải quyết xong 735 việc trong số có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 74,09%, vượt 2,09% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, giảm 14,39% số việc chuyển kỳ sau; số tiền thu được trên 9,5 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 54,73%, vượt 22,73% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, giảm 9,52% số tiền chuyền kỳ sau; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền; công tác xét miễn, giảm thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án và thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ khác đều đạt kết quả cao; có 08/10 công chức trong Chi cục được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02/10 công chức được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi cục được xếp hạng A.

        Đạt được những kết quả nêu trên, trước tiên là được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chi cục có nhiều giải pháp đột phá, cùng với sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm của tập thể Chi cục; đã phát huy tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo THADS trong công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để giải quyết những vụ án lớn, khó khăn, phức tạp và đã duy trì chế độ họp giao ban để nắm tình hình, đánh giá những thuận lợi, khó khăn để tháo gỡ kịp thời; trong thực hiện nghiệp vụ đã thực hiện việc phân loại án chính xác, qua đó làm cơ sở để tập trung nhân lực đối với các địa bàn có số lượng án nhiều, giá trị lớn để xử lý dứt điểm; tăng cường mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thi hành án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho đội ngũ hoạt động giải quyết án; phân công, giao việc phù hợp với năng lực sở trường của từng công chức; siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là vai trò của Chấp hành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên sâu, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả trong công tác; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức để phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

        Năm 2018 là năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hiển gặt hái được nhiều kết quả trong hoạt động, đơn vị được xếp hạng A, đã đề nghị Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp công nhận là tập thể Lao động xuất sắc và cờ thi đua Ngành Tư pháp.


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: