Sign In

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÍ I NĂM 2016 (Từ ngày 01 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2015)

26/10/2015

Thực hiện Công văn số 3382/TCTHADS-VP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự dân sự về việc triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Thi hành án dân sự năm 2015 và Công văn số 3382/TCTHADS-VP, trong quí I năm 2016 (từ ngày 01/10 đến 31/12/2015) Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện Công văn số 3382/TCTHADS-VP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự dân sự về việc triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Thi hành án dân sự năm 2015 và Công văn số 3382/TCTHADS-VP, trong quí I năm 2016 (từ ngày 01/10 đến 31/12/2015) Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Theo Văn phòngTHADS

Các tin đã đưa ngày: