Sign In

V/v hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016

28/03/2016

Thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các đơn vị xét, đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016.(Kèm theo là công văn hướng dẫn xét và các biểu mẫu....)
Các tin đã đưa ngày: