Sign In

Bế mạc kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ

13/07/2015

Qua hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và nghiêm túc, kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 10-7-2015.
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp
 
Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ và thống nhất cao về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm; đóng góp ý kiến sâu sắc vào các báo cáo, tờ trình, chương trình công tác ... đánh giá tình hình, kết quả và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã nhất trí thông qua 11 Nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, lần đầu tiên Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với mỗi cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố với mức hỗ trợ 680 triệu đồng/năm (áp dụng từ năm 2015). Việc ban hành Nghị quyết này đã thể hiện sự quan tâm, nguồn động viên sâu sắc của lãnh đạo địa phương, góp phần quan trọng để các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Theo CT

Các tin đã đưa ngày: