Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020

27/03/2020

           Ngày 07 tháng 3 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 2020 đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần quật cường của Phụ...

Nghiên cứu trao đổi

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục THADS thành phố Cần Thơ

24/03/2021

           Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Cục trưởng Cục THADS thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-THADS về phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục THADS thành phố, Kế hoạch này đã triển khai đến tất các công chức...