Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Cao Bằng Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản

21/07/2021

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH CAO BẰNG
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ CAO BẰNG
 
 
 
 

Số:          /TB-CCTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

         
 
TP. Cao Bằng, ngày 21 tháng 7 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về tổ chức bán đấu giá tài sản
 
 
 
 

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số 09/2020/KDTM-ST ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 65/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 218/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 2106228/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 06/7/2021 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam;
Do các bên đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng đã ra thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá và lựa chọn được tổ chức bán đấu giá.
Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.
Địa chỉ: Số 1 lô B11C, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt tại Cao Bằng: số 21 tổ 22, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đã kê biên sau:
- Thửa đất số 235a, tờ bản đồ số 07, có diện tích 71,5m2 tại địa chỉ tổ 02 (tổ 03 cũ) phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY686642 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng cấp ngày 09/9/2015, số vào sổ cấp GCN: CS00209 mang tên ông Lý Văn Hùng và bà Triệu Thu Trang.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà được xây dựng từ năm 2015 gồm 01 tầng + 01 tum, loại nhà xây kiên cố, kết cấu nhà khung chịu lực, móng bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ, sàn bê tông cốt thép, vì kèo thép hình, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, sơn trần, tường, dây điện nổi, mái lợp tôn.
- Địa chỉ: Tổ 02 phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng thông báo để ông Lý Văn Hùng, bà Triệu Thu Trang và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam chi nhánh thành phố Cao Bằng được biết./.
 
Nơi nhận:      
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Cao Bằng;
- Đương sự;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Phan Anh Trung
Các tin đã đưa ngày: