Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

16/12/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022
Ngày 30/11/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2022, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng;  và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa CCTHADS huyện với UBND các xã, thị trấn trong công tác THADS.
           Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng; Ông Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, đến dự Hội nghị còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS, đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An, đại diện thường trực huyện hủy, đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa Án nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hà Quảng, Bưu điện Hà Quảng, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bảo hiểm  xã hội huyện Hà Quảng, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 Hà Quảng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn huyện Hà Quảng, phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Hà Quảng và Lãnh đạo, toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng.
 
          Hội nghị diễn ra với 03 nội dung chính:
  * Thực hiện công tác triển khai hội nghị tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm nhiệm vụ năm 2022.
 Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022, Chi cục THADS huyện Hà Quảng tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng ban hành chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác Thi hành án dân sự, đồng thời, tích cực triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, và mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, nhất là những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID - 19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự phối kết hợp tốt, ngày càng hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành có liên quan, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện, kết thúc năm công tác 2021, kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao (Về việc đạt 97,35%, về tiền đạt 96,7%; vượt 7,35% về việc và 6,7% về tiền).
Với những kết quả đạt được, Chi cục THADS huyện Hà Quảng là một trong những đơn vị có kết quả thi hành án cao trong toàn tỉnh, được Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng xếp hạng Xuất sắc (Hạng A) và được Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tặng tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trong năm 2021.

 
 

             Phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, từng bước nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện Hà Quảng, đảm bảo công tác THADS ngày càng thực chất, bền vững, năm 2022 Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy và chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS trên địa bàn; (ii) Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được giao, đảm bảo kết quả công tác THADS hành chính năm 2022 ổn định, thực chất. (iii) Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự. (iv) Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối, kết hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác THADS...
            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục THADS thay mặt Lãnh đạo Cục THADS ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Hà Quảng trong năm 2021, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Chi cục THADS huyện Hà Quảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của huyện ủy, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các văn bản, ý kiến chỉ đạo về công tác Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Cao Bằng;  nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc; chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa các mặt công tác của đơn vị, tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc tham nhũng, tín dụng ngân hàng. Tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành có liên quan; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục duy trì sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, duy trì và thực hiện tốt hơn nữa lề lối, tác phong, phương thức làm việc của Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức và người lao động trong đơn vị; Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, giải quyết án ngay từ đầu năm, tránh để tình trạng án tồn đọng, kéo dài, việc triển khai nhiệm vụ phải bám sát vào thực tế, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra… 
          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS đã đạt được trong năm 2021, những kết quả đó đã góp phần bảo đảm thực thi pháp luật, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mong muốn trong thời gian tới Chi cục THADS tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện Hà Quảng.

          * Thực hiện công tác tổ chức cán bộ.
          Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Cục, Đ/c Nguyễn Cao Bắc – Phó Chánh văn phòng Cục THADS đã công bố Quyết định số 946/QĐ-CTHADS về việc điều động, bổ nhiệm bà Đàm Thị La, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hòa An giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hà Quảng kể từ ngày 01/10/2021.
           Đ/c Đinh Văn Vị -  Phó Cục trưởng Cục THADS lên tặng hoa, trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đ/c Đàm Thị La.
           Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đ/c Đàm Thị La trân trọng cảm ơn đ/c Đinh Văn Vị -  Phó Cục trưởng Cục THADS và các đ/c lãnh đạo thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện đã dành sự tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hà Quảng  và xin hứa sẽ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh, chỉ đạo điều hành, bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo để kịp thời chỉ đạo giải quyết các công việc đúng tiến độ, thời gian, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết nội bộ, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, quy tụ công chức, người lao động trong đơn vị cùng nhau hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao.
   

    * Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa CCTHADS huyện với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng.
Đồng chí Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phạm Xuân Tùng – Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng, Trưởng ban chỉ đạo THADS, đồng chí Nông Thị Huyền – Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hà Quảng đã chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện Hà Quảng và UBND 21 xã, thị trấn trong công tác THADS. Quy chế phối hợp được ký kết sẽ góp phần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chi cục THADS và chính quyền cơ sở trong hoạt động THADS tại địa phương.
 
 

 Đồng chí Bàn Xuân Hùng - Chi cục trưởng Chi cục THADS thay mặt đơn vị tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo Ủy ban nhân dân trong thời gian vừa qua và khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị duy trì sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao./.
Nguyễn Thị Tuyền - Chi cục THADS huyện Hà Quảng.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: