Sign In

Chi cục THADS huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2022.

05/11/2021

Chi cục THADS huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2022.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, được sự nhất trí của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng và Thường trực UBND huyện Trùng Khánh, Sáng ngày 03/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trùng Khánh đã tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2022; Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng và Lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác THADS.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trịnh Trường Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện;  đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng; đ/c Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng, đ/c Hoàng Thị Son - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS; đại diện cấp ủy chính quyền địa phương có và sự tham gia của Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục.
Hội nghị diễn ra trang trọng với các nội dung chính như sau:
* Hội nghị triển khai triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2022
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; Quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 cho Chấp hành viên Chi cục.

Đến dự Hội nghị, Lãnh đạo các cơ quan phối hợp Tòa án nhân dân, Công an huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Trùng Khánh đã trình bày tham luận về các nội dung phối hợp góp phần nâng cao kết quả công tác THADS trên địa bàn và sẽ tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cần thiết để Chi cục THADS huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Đoàn Thị Hạ – Cục trưởng Cục THADS và đ/c Trịnh Trường Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà tập thể Chi cục THADS huyện Trùng Khánh đã đạt được trong năm 2021.
 Đề nghị Chi cục THADS huyện quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới: 
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Bám sát chương trình công tác của địa phương, Kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
- Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban thường trực Ban Chỉ đạo THADS trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo, giải quyết những vụ việc có giá trị thi hành lớn, có tính chất phức tạp, khó thi hành, có khả năng gây mất trật tự an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
Đồng chí Cục trưởng tặng riêng cán bộ, công chức và người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trùng Khánh tám chữ “Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo”.
Đề nghị các UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án để đảm bảo được tình hình anh ninh, chính trị tại địa phương. Xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác thi hành án dân sự, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

* Thực hiện công tác tổ chức cán bộ
Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Cục, Đ/c Hoàng Thị Son – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS đã công bố Quyết định số 949/QĐ-CTHADS ngày 01/10/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc điều động, bổ nhiệm ông Nông Văn Hưởng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Hạ Lang giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trùng Khánh kể từ ngày 05/10/2021.
Đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đ/c Nông Văn Hưởng

Đ/c Nông Văn Hưởng phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Trân trọng cảm ơn đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS và các đ/c Lãnh đạo thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện đã dành sự tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trùng Khánh. Bản thân rất vinh dự và nhận thức được đó là một trách nhiệm lớn lao, ý thức được những khó khăn trước mắt của đơn vị trong thời gian tới vì đơn vị Trùng Khánh là đơn vị có lượng việc lớn với nhiều vụ việc khó khăn phức tạp. Đồng chí xin hứa làm tốt công tác tham mưu cho Chi cục trưởng trong công tác chỉ đạo điều hành đơn vị, thực hiện tốt công tác chuyên môn và các công tác khi được giao phân công; Giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết công chức để phát huy khả năng của từng cá nhân để phát huy sức mạnh tập thể; Kịp thời chỉ đạo giải quyết các công việc đúng tiến độ, thời gian, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Để thực hiện được các nhiệm vụ mong được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan ban ngành có liên quan trên địa bàn huyện để công tác thi hành án trên địa bàn đạt kết quả cao. Quyết tâm hàng năm thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và các chỉ tiêu của ngành giao.

* Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp
Tại Hội nghị, đ/c Trịnh Trường Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS, đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng và đ/c Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS cùng đã chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện Trùng Khánh và UBND 21 xã, thị trấn trong công tác THADS. Quy chế phối hợp được ký kết sẽ góp phần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chi cục THADS và chính quyền cơ sở trong hoạt động THADS tại địa phương.
Ảnh lãnh đạo các đơn vị ký kết quy chế phới hợp
Bế mạc Hội nghị, đ/c Nông Ngọc Trung - Chi cục trưởng thay mặt Chi cục THADS huyện Trùng Khánh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng và đ/c Trịnh Trường Huy- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện. Chi cục THADS huyện Trùng Khánh xin hứa trong thời gian tới sẽ triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, phấn đấu đưa công tác THADS ngày càng đóng góp hiệu quả, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.
NCL - Chi cục THADS huyện Trùng Khánh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: