Sign In

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự tại cơ sở

08/12/2022

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự tại cơ sở
         Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, ngày 08/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng đã phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự đến người dân trên địa bàn phường Đề Thám.
 
Đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Cao Bằng làm báo cáo viên tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) về phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức của cơ quan Thi hành án dân sự; Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự…đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn.
         Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trong trong việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống./.
Thuỳ Mai, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: