Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình

12/05/2023

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình
Ngày 11/5/2023, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Nguyên Bình do ông Hoàng Văn Nguyên – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động Thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình.
Nội dung kiểm sát được thực hiện theo Kế hoạch số 171/KH-VKSNB ngày 05/5/2023 của VKSND huyện Nguyên Bình, thời gian kiểm sát 01 ngày, bao gồm: Kiểm sát việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách; Việc giao nhận Bản án, quyết định thi hành án; Việc thụ lý, ra Quyết định và thông báo thi hành án; Việc thực hiện trình tự, thủ tục, tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; Việc thu, chi, trả, nộp tiền thi hành án, kiểm quỹ; Việc giao, nhận và bảo quản xử lý vật chứng, tài sản; Việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án...
 

Ông Hà Việt Hùng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nguyên Bình thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác THADS từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/4/2023, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
 
Kết thúc cuộc kiểm sát, ông Hoàng Văn Nguyên - Phó viện trưởng VKSND huyện Nguyên Bình, trưởng đoàn kiểm sát đã kết luận sơ bộ đối với công tác THADS tại huyện Nguyên Bình. Theo đó, Đoàn đánh giá cao công tác thi hành án dân sự tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao (về việc đạt 77,36%; tiền đạt 82,50,%). Việc thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ thi hành án đảm bảo đúng quy định; sử dụng đúng các mẫu sổ sách theo quy định của ngành; công tác thu, chi thi hành án được thực hiện đảm bảo; các công tác khác cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và có hiệu quả. Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi hành án, đề nghị Chi cục THADS huyện Nguyên Bình rút kinh nghiệm và khắc phục.
 
Thay mặt đơn vị, ông Hà Việt Hùng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.
 
                                        Vũ Hà Ly – Chi cục THADS huyện Nguyên Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: