Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Hoà An tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

15/12/2022

Chi bộ Chi cục THADS huyện Hoà An tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được Chi bộ Chi cục THADS huyện Hoà An đặc biệt quan tâm, chú trọng góp phần nâng cao chất lượng, là sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.
 
 
Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu các quần chúng ưu tú đã tự nguyện xin gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. Được sự đồng ý của Huyện uỷ Hoà An, sáng ngày 15/12/2022, Chi bộ Chi cục THADS tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú: Nông Quốc Thái và Trương Văn Thân.
Thay mặt cho Chi bộ, đồng chí Tô Vũ Dự - Bí thư Chi bộ công bố vào trao Quyết định kết nạp đảng viên và gửi lời chức mừng, động viên; đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên và có sự phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới trong thời gian dự bị.
Dưới Đảng kỳ và Quốc kỳ, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ, xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đảng đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Thư – Chi cục THADS huyện Hoà An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: