Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.

18/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.
Sáng ngày 17/01/2024, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo huyện có đồng chí Đào Nguyên Phong– Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, Trưởng ban chỉ đạo THADS huyện; có sự tham gia của lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
 
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, đồng chí Bùi Toàn Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nguyên Bình thông qua báo cáo Kết quả công tác THADS, hành chính năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Qua báo cáo cho thấy: 
Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nguyên Bình cùng với sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị huyện Nguyên Bình, công tác THADS đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn, kết quả công tác thi hành án phản ánh đúng thực chất, đạt 2/2 chỉ tiêu được giao (về việc đạt 98,79%; về tiền đạt 97,33%; vượt 6,79% về việc và vượt 35,33% về tiền so với chỉ tiêu được Cục giao).
Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, tập thể Chi cục THADS huyện Nguyên Bình được xếp hạng A (Xuất sắc); được Cục trưởng Cục THADS tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen; được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 
 

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Việt Hùng – Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Nguyên Bình đã thông qua Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 cho các Chấp hành viên.
Sau khi nghe các văn bản trình bày tại Hội nghị, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận và đưa ra một số nội dung nhằm đẩy mạnh và nâng cao kết quả công tác THADS trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục THADS thay mặt Lãnh đạo Cục THADS ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Nguyên Bình trong năm 2024. Đề nghị Chi cục THADS huyện quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
- Tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động THADS. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị.
- Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Chấp hành viên, công chức theo hướng sâu sát, cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thiện hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.
- Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự, tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành hữu quan, đặc biệt là với các cơ quan khối Nội chính nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
 Tại Hội nghị ông Đào Nguyên Phong – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS huyện Nguyên Bình đã đạt được trong năm 2023, những kết quả đó tích cực góp phần bảo đảm thực thi pháp luật, khẳng định sức mạnh thể chế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mong muốn trong thời gian tới Chi cục THADS tiếp tục phát huy, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 Đ/c Đào Nguyên Phong – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình; Trưởng ban chỉ đạo THADS huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
          Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Việt Hùng - Chi cục trưởng, thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo và chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính; các đại biểu đến dự góp phần cho thành công của Hội nghị, và khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị duy trì sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao./.
 
                                            Chi cục THADS huyện Nguyên Bình.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: