Sign In

UBND huyện Hạ Lang chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024

18/01/2024

UBND huyện Hạ Lang chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024
Chiều ngày 17/01/2024, UBND huyện Hạ Lang chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2024.
Chủ trì tổ chức Hội nghị trực tiếp là đ/c Nguyễn Phương Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; đại diện thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và sự tham gia của Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Lãnh đạo 13 xã, thị trấn cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện.
 
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác THADS, HC năm 2023; dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024 của Chi cục THADS huyện và các bài phát biểu tham luận của các cơ quan phối hợp trong công tác THADS. Trong năm 2023, Chi cục đã thụ lý 190 việc tương đương với số tiền 9 tỷ 132 triệu 920 nghìn đồng, đã thi hành xong 154/162 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 95,06% (giảm 3,42% so với năm 2022), vượt 3,06%; về tiền đã giải quyết xong 1 tỷ 235 triệu 531 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 92,04% (giảm 3,61% so với năm 2022), vượt 30,04% so với chỉ tiêu Cục trưởng Cục THADS giao.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Chu Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng và đ/c Nguyễn Phương Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện ghi nhận những kết quả mà tập thể Chi cục THADS huyện Hạ Lang đã đạt được trong năm 2023, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó, kết quả thi hành xong về việc, về tiền của đơn vị có sự thụt lùi so với năm 2022, tỷ lệ phân loại về tiền rất thấp với số tiền có điều kiện chỉ đạt 14,89%. Qua đó giao nhiệm vụ cho Chi cục THADS huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 như sau: 1) Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang và Chương trình, Kế hoạch công tác của Cục THADS và của UBND huyện, tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác THADS, HC trên địa bàn. 2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, đặc biệt là các loại việc về tín dụng ngân hàng, các vụ việc có giá trị lớn; các vụ việc về thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Cục THADS giao. 3) Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 132-QÐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Chi bộ, cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. 4) Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS, kịp thời đề xuất họp Ban Chỉ đạo và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc thi hành án có tính chất phức tạp, khó thi hành, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Cũng tại Hội nghị này, Lãnh đạo UBND huyện Hạ Lang đã đề xuất với Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác THADS của huyện Hạ Lang cũng như quan tâm, xem xét trình Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đưa trụ sở Chi cục THADS huyện Hạ Lang vào danh mục đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất.
   
Nhân dịp này, Phòng Nội vụ huyện Hạ Lang đã công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể Chi cục THADS huyện và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong đó đã trao tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 cá nhân; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho tập thể và 08 cá nhân; trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể và 02 cá nhân./.
 
Nông Thị Hợp – CHV Chi cục THADS huyện Hạ Lang.
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: