Sign In

Lễ công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang

03/05/2017

Lễ công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang
        Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/05/2016 của Bộ Tư pháp-Bộ Công an-Bộ Tài chính-Tòa án nhân dân Tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS). Ngày 26/4/2016, Chi cục THADS huyện Hạ Lang đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức Lễ công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS huyện Hạ Lang. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng, đồng chí Đoàn Quốc Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện Hạ Lang; các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo THADS huyện; đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, các đồng chí trong Đoàn công tác của Cục THADS và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Hạ Lang.
 

        Tại buổi lễ các đại biểu được nghe công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo THADS huyện Hạ Lang, đại diện lãnh đạo Chi cục trình bày dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Dự thảo Báo cáo công tác THADS 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Chi cục THADS. Sau khi nghe trình bày dự thảo các văn bản, các đại biểu đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác THADS.
        Phát biểu kết luận đồng chí Đoàn Quốc Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ghi nhận những thành tích, biểu dương kết quả mà tập thể Lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Hạ Lang đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế: Hoạt động của Ban Chỉ đạo trong những năm qua chưa hiệu quả; Kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2017 chưa đạt chỉ tiêu được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao (về việc thiếu 8%, tiền thiếu 14%), số việc, số tiền chuyển kỳ sau chưa thi hành được còn nhiều; kỹ năng làm việc của một bộ phận công chức còn hạn chế nhất định. Trong thời gian tới đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ: Cần chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với Trưởng ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc, nhiệm vụ do Trưởng ban phân công, với vai trò Thủ trưởng đơn vị tăng cường phối hợp với cơ quan THADS nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác THADS. Lãnh đạo Chi cục cần chỉ đạo công chức tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của pháp luật. Đề nghị Chi cục THADS tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính.... Về phía UBND huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tăng cường phối hợp với các cơ quan THADS trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện phần nào về kinh phí, cơ sở vật chất đối với cơ quan THADS trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp. Đồng chí cũng đề nghị Lãnh đạo Cục THADS tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác THADS của huyện Hạ Lang, kịp thời cho ý kiến, giải đáp vướng mắc của cơ quan THADS trên địa bàn huyện.
        Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS đánh giá cao công tác chuẩn bị buổi lễ; ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Chi cục THADS trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng chí đề nghị Chi cục THADS huyện Hạ Lang trong 6 tháng cuối năm cần bám sát Kế hoạch công tác của Cục THADS và các văn bản chỉ đạo của ngành triển khai đồng bộ, các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Cục trưởng Cục THADS giao về việc 85%, tiền 55%, giảm việc 10%, tiền 6% trên tổng số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị theo hướng đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm...Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện trong những năm qua đã quan tâm, lãnh chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn, trong thời gian tới đề nghị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Chi cục THADS trong công tác THADS để cơ quan THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Huấn - Chi cục trưởng Chi cục THADS, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhất là những giải pháp mới, mang tính đột phá; tập trung sức lực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại; nỗ lực phấn đấu để công tác thi hành án dân sự ngày càng đóng góp hiệu quả, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện nhà.
                                     
                                        Nguyễn Huấn - Chi cục THADS huyện Hạ Lang

Các tin đã đưa ngày: