Sign In

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

07/12/2018

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
Để tăng cường hiệu quả của công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng, ngày 06/12/2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành trong công tác thi hành án dân sự.
Dự Lễ ký kết có đồng chí Đặng Huy – Cục trưởng Cục THADS, có đồng chí Đinh Văn Đức - Giám đốc NHNN chi nhánh t
ỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chuyên - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng, tham dự với buổi lễ còn có lãnh đạo và đại diện các bộ phận chuyên môn, giao dịch của hai đơn vị.
 
 
Trong thực tiễn, việc thực hiện hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng là cơ sở quan trọng giúp tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.
Việc ký Quy chế phối hợp giữa NHNN và  Cục THADS tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, đồng thời sẽ tạo cơ sở phối hợp đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy chế phối hợp gồm 3 chương 14 điều, trong đó tập trung quy định cơ chế phối hợp giữa NHNN Chi nhánh tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng ….

 
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục THADS ghi nhận sự phối hợp tích cực nhiều năm qua trong công tác thi hành án dân sự của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đồng thời đề nghị đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế này và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp với đơn vị trực thuộc Cục THADS rà soát kết quả phân loại án và kết quả thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đối với Cục THADS tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố thực hiện Quy chế, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và có phương án tổ thi hành án dứt điểm các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
 
 
Để thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết hai đơn vị đã giao trách nhiệm cho Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS tỉnh Cao Bằng, Thanh tra - giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Cao Bằng làm đầu mối phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế.
 
 


Đinh Duy.
 

Các tin đã đưa ngày: