Sign In

Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

07/12/2018

Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
        Chiều 6/12/2018, Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
        Tham dự buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp có đồng chí Đặng Huy – Cục trưởng Cục THADS, có đồng chí Đinh Văn Đức - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chuyên - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng, và lãnh đạo, đại diện các bộ phận chuyên môn, giao dịch trực thuộc của hai đơn vị.

 
 

        Quy chế phối hợp được xây dựng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng. Trong đó, Quy chế phối hợp gồm 3 chương 16 điều, các nội dung, gồm: cung cấp, trao đổi thông tin và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; việc phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản; trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu của ngân hàng ….
        Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết hai đơn vị đã giao trách nhiệm cho phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục THADS các huyện, thành phố; Ngân hàng Nông  nghiệp và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh và các Phòng giao dịch trực thuộc trong thực hiện Quy chế này. Trong đó, giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS và Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ AGRIBANK Chi nhánh tỉnh là đầu mối theo dõi việc thực hiện quy chế. Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế.
ĐBD.
 

Các tin đã đưa ngày: