Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tiêu hủy vật chứng, tài sản và giao tài sản cho Sở Tài chính

13/12/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tiêu hủy  vật chứng, tài sản và giao tài sản cho Sở Tài chính
          Ngày 12/11/2018, kết hợp với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 03 vụ việc theo định kỳ căn cứ Biên bản hợp liên ngành ngày 27/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tiêu hủy đối với các loại vật chứng, tài sản tạm giữ không có thông tin tài liệu liên quan tồn kho lâu năm của 63 vụ việc.
          Số vật chứng tiêu hủy đợt này gồm: pháo, ma túy,….
 
   

          Trước khi thực hiện việc tiêu hủy Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã kiểm tra niêm phong, số lượng, trọng lượng vật chứng, tài sản đối chiếu với bảng kê và giao vật chứng, tài sản cho Tổ tiêu hủy để tiến hành tiêu hủy. Quá trình kiểm tra vật chứng và quá trình tổ chức tiêu hủy được tiến hành trước sự kiểm sát chặt chẽ của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đảm bảo an toàn, đúng phương thức, trình tự theo quy định của pháp luật.
          Cùng ngày, Cục THADS cũng tiến hành họp bàn giao vật chứng, tài sản tạm giữ mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước cho Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng và giao những vật chứng, tài sản tạm giữ không có thông tin, tài liệu liên quan tồn kho lâu năm cho Sở Tài chính quản lý, xử lý theo phương án xử lý đã được thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày 27/11/2018.
 
                                                                                       Hahn.cbg-Phòng NV&TCTHA.
 

Các tin đã đưa ngày: