Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2020

21/10/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2020
Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tiến hành tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý IV năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Chuyên viên làm công tác tham mưu - tổng hợp của Cục và Chi cục trưởng, Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Bắc - Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự Quý IV năm 2020. Qua báo cáo cho thấy kết quả THADS của toàn Ngành tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu được giao cả về việc và về tiền (việc đạt 97,23%, vượt 15,23%; về tiền đạt 73,48%, vượt 33,48%). Công tác THADS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: (i) Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng hiệu quả; (ii) Công tác theo dõi thi hành án hành chính được triển khai thực hiện tốt; (iii) Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được được thực hiện nghiêm túc; (iv) Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục được quan tâm và ngày càng hiệu quả, có thể khẳng định, công tác THADS ngày càng góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương ; (v) Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế ngày càng được chú trọng; (vi) Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn; (viii) Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động không ngừng được tăng cường; (ix) Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác tiếp tục được quan tâm bổ sung, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; (x) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các đơn vị ngày càng sát sao, tập trung hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, qua đó kết quả thi hành án ngày càng chuyển biến tích cực, các mặt công tác khác từng bước được nâng cao và đi vào nề nếp.
 
Sau khi nghe báo cáo két quả công tác Thi hành án dân sự Quý IV, Quyết định tạm giao chỉ tiêu năm 2021 và tham luận của mội số Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án và bộ phận kế toán nghiệp vụ, Hội nghị tiến hành thảo luận, các Chi cục trưởng có ý kiến phát biểu cụ thể về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị và đồng thời cũng đưa ra những ý kiến, đề xuất đối với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phát biểu Kết luận Hội nghị và đưa ra những ý kiến chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nhằm nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án và phấn đấu thực hiện tôt hơn các nhiệm vụ được Bộ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao. 
                                                               Khánh Ly - Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: